HASAN ÇAĞLAYAN
« Zamanın Tanıkları - Witnesses of Time »
Resim Sergisi - Painting Exhibition
8 - 27 Mart March 2019

Açılış / Opening : 8 Mart March - Cuma Friday - 18:00 6:00pm
Galeri Soyut : Yıldızevler Mah. Şehit Mustafa Doğan Cad. 82/A-B Yıldız, Çankaya, Ankara

Galeri Soyut, 8 – 27 Mart 2019 tarihleri arasında Hasan Çağlayan’ın “Zamanın Tanıkları” isimli kişisel resim sergisine ev sahipliği yapıyor.
Gallery Soyut hosts Hasan Çağlayan’s personal painting exhibition titled “Witnesses of Time” between 8th – 27th March 2019.

Zamanın Tanıkları
Dünyaya geldiğimiz andan itibaren hepimiz bir zamana tanıklık etmeye başlarız. Toplumsal olaylar, mücadeleler, savaşlar ve benzeri pek çok olayla şekillenen yaşamımız içinde düşüncelerimiz gelişir ve olgunlaşır. Çağlayan’ın eserleri; zamanın bir anına tanıklık eden ve yaşadıkları hayatlarla günümüzde de saygıyla anılanları bizlere sunar. Çağlayan’ın kendine has üslubu ile ürettiği 24 eserden oluşan bu sergi ile, Kurtuluş mücadelemizin eşsiz kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Japonya’ya atılan atom bombasına, Srebrenitsa katliamının sessiz çığlığına, sosyal ve kültürel yozlaşmaya bağlı olarak işlenen kadın cinayetlerine ve Cumhuriyetimizin kültür ve sanatındaki seçkin yıllarına sizler de tanık olabilirsiniz.
Witnesses of Time
From the moment we are born, we all begin to witness a time. Our thoughts develop and ripen in our life shaped by many events such as social events, struggles, wars and so on. Çağlayan’s art-works present to us people who witnesses a moment of time and remember with respect today because of their lives. With this exhibition that consists of 24 art-works produced by Çağlayan with his unique style you can witness the unique hero of our liberation struggle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, the atomic bomb attact to Japan, the silent scream of the Srebrenica massacre, the committed killings of women depending on social and cultural degeneration and the distinguished years in the culture and art of our republic.

1959 yılında Çanakkale / Biga’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1979 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Enstitüsü’nden mezun oldu. Aynı yıl Resim-İş Öğretmeni olarak atandı. 1995 yılında lisans tamamlayıp sanatta yeterlilik aldı. 2006 yılında emekli oldu.

İlk kişisel sergisini Samsun’da açtı. Çağlayan’ın sanat yaşamında 10 kişisel sergi ve 4 ödül bulunmaktadır.

Eğitimi sırasında fosiller, mağara ve Orta Asya kaya resimleri üzerinde incelemelerde bulunup sigrafitto ve fresko tekniklerini birleştirerek kendine özgü tarzını oluşturdu. Doğal renk ve formları, insana ait izlerle birleştirip sanatta “fosilizm” dediği tekniğin temsilcisi oldu.

Özellikle taş portreleri ile adını duyurdu. Hiçbir kayada boya dokusu görülemeyeceğini belirterek, taşın dokularına önem veren sanatçı petroglif çalışmalarında akrilik ve şeffaf boyalar kullanmaktadır.

Birçok kişi ve kuruluşun koleksiyonlarında tablo ve uygulama çalışmaları bulunan sanatçı, çalışmalarını Çanakkale’de sürdürmekte olup, Galeri Soyut tarafından temsil edilmektedir.

He was born in Canakkale/Biga in 1959 and completed his primary and secondary school in Biga. He graduated from Uludag University Institute of Education in 1979 and started to work as an art teacher in the same year. He completed his bachelor’s degree in 1995 and got the title of proficiency in the art. He retired in 2006.

He opened his first solo exhibition in Samsun. There are 10 solo exhibitions and 4 awards in Caglayan’s art life.

During his training, he studied on fossils, cave painting and rock paintings of Central Asia and created his unique style by combining the techniques of sgrafıtto and fresco. He became representative of a movement that called “fossilism” on art by combining natural colors and form with human traces.

He especially announced his name with portraits on stone. He indicates that texture of paint can’t be seen on any rock and he gives importance to the texture of stone and petroglyph work uses acrylic and transparent paints.

The artist, who has paintings and application works in many people and organizations’ collections, Ankara, Galery As the contracted artist of the abstract  continues his work in Çanakkale.