HÜDA SAYIN YÜCEL
Hatıralar Evreni

The Universe of Memories
Resim Sergisi │ Painting Exhibition
04 - 29 Mart │ March 2019

Açılış │ Opening : 4 Mart March │ Pazartesi Monday │ 18:00 .6:00pm
Detay Sanat Galerisi : Mithatpaşa Caddesi No 68/4 Kocatepe Ankara


Hatıralar Evreni
 
Geçmişinde kalma,
Anlarını düşün,
Hayatının anları: hayatını meydana getiren, seni tanımlayan…
Bırak aklına gelsin…
 
Geçmişte yaşanmış olaylardan belleğin sakladığı her türlü iz, an, hatıra ve duygu bizim hatıralarımızı oluşturur. An/anılar zamanla yeni anlamlar edinir. Her yaşadığımız olay hatıralarımızı yeniden deneyimlememizi sağlar. Yeni kavrayışlar, hatıralarımızı dönüştürür, abartır, parçalar, birleştirir, biçimini değiştirir ve en sonunda, yepyeni bir varlık ortaya çıkar. Hatıralar üzerindeki ışık ve gölge her seferinde yer değiştirir.
 
Anların deneyimlemenin saf hali belleğimizdedir. Çünkü beynimiz başımıza gelmiş tüm olayları hatırlama yetisine sahiptir. Hem de tüm detaylarıyla. Yeniden deneyimlemeyi sağlamak… Böylece geçmişimizi anlama ve daha da önemlisi geçmişimizle yüzleşmemize yardımcı olur. Pür, kuralsız bir şekilde Hakikati ortaya çıkarır.
 
Hüda SAYIN YÜCEL bu sergide hatıralarına ait sıradan fotoğraf-kolaj görüntülerini manzara/peyzaj içerisinde sunar. Resimlerinde sınırlar/hayal kurma, zaman/hatırlama ve mekân/şimdi gibi kavramların sorgulandığı hatıra/gerçeklik evrenleri oluşturmaktadır.
 
The Universe of Memories
 
Do not dwell in your past,
Think about your memories,
Let moments of your life: that create
and define you …
Cross your mind…
 
Traces, memories and feelings of any nature preserved by the mind from our past experiences create our memories. Moments/memories put on new meanings in time. Every event enables us re-experience our memories. New perceptions transform, exaggerate, break up, combine, re-shape our memories, and finally a whole new being is created. The light and shade on memories is constantly in motion.
 
The pure state of moments and experiencing is in our mind. Because our brain has the capacity of remembering all events we have experienced. Indeed, with all their details. Enabling re-experiencing … Thus, it helps us to understand and more importantly to confront our past. It reveals the truth in a pure and rule free manner.  
 
In this exhibition, Hüda SAYIN YÜCEL presents ordinary photograph-collage images of her memories within a view/landscape. She creates memory/reality universes in which concepts such as limits/imagination, time/remembering and space/now are questioned.

Hüda Sayın Yücel, 2001 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Resim Ana sanat Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. 2012 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Resim- İş Eğitimi bölümünde Doktora öğrenimini tamamladı. 2001-2013 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı’nda resim öğretmenliği yaptı. 2013 yılında Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne yardımcı doçent olarak atandı. 2009 yılında Çanakkale'de yapılan “Rüzgâr” Konulu Resim Yarışmasında birincilik ödülü aldı. Yurt içinde yurt dışında pek çok karma sergilere katılmış olan sanatçı, 3 kişisel sergi açtı. Hüda SAYIN YÜCEL halen Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde öğretim üyesi olarak sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.


In 2001, she graduated from Süleyman Demirel University, Faculty of Fine Arts, Department of Painting. In 2005, she completed her graduate degree in the major field of Painting at Hacettepe University. In 2012, she completed his Ph.D. at Gazi University, Institute of Educational Sciences, Department of Fine Arts Education. Between 2001-2013 she worked as a art teacher at the Ministry of Education. In 2013, she was appointed as assistant professor at Kırıkkale University, Faculty of Fine Arts. In 2009, she was awarded the first prize at the “Wind” Painting Competition held in Çanakkale. The artist, who participated in many group exhibitions in the country and abroad has opened three solo exhibitions. Hüda SAYIN YÜCEL is still continuing her art works as a lecturer in Kırıkkale University Faculty of Fine Arts Department of Painting.