NECMETTİN YAĞCI
Heykel Sergisi -
Sculpture Exhibition
19 - 29 Mart March 2019

Açılış │ Opening : 19 Mart March 2019 - Salı Tuesday - 11:00
Başkent Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü
Bağlıca Kampüsü Fatih Sultan Mahallesi Eskişehir Yolu 18.km ANKARA
Eski Rektörlük Girişi - Galeri Sanat 

 

VE KADINLAR…..
Sanatçı, insan ve toplum gerçeklerini kendine göre anlatmaya çalıştığı dramatik bir gerçeklikten beslenir. Toplumun farklı kesimlerindeki çelişki ve sorunları dile getirirken bu konuları kendine has bir plastik dil ile ele almıştır.
Bu sergide, Figür – malzeme, Figür – mekân bağlamında kadının toplum içindeki yaşamına ait olguları ve bunların toplum içinde irdelenmesini konu edindik. Çalışmalarımız, malzemenin ve tekniğin verdiği imkânlar içerisinde kadına dair bir olguyu içinde barındırıyor. Özlem, doğa, ayrılık, aşk, şiddet gibi kavramları anlatımcı bir plastik dille plastik forma dönüştürerek yaşamın sonsuz döngüsüne gönderme yaptık.
Peki neden Kadın ….
Günümüzde kadına yönelik şiddet, bütün toplumlarda yaygın olarak görülen evrensel bir olaydır. Başta duygusal şiddet, fiziksel, ekonomik ve cinsel şiddet en çok görülen şiddet türleridir. Kadına yönelik şiddet coğrafi sınır, ekonomik gelişmişlik ve öğretim düzeyine bakılmaksızın tüm dünyada ve kültürlerde son derece yaygındır.
Türkiye de yüzyıllar boyunca erkeğin eşini ya da kızını dövmesi, erkeğin hakkı ve hatta görevi olarak kabul edilmiş “ kızını dövmeyen dizini döver” yaklaşımı ile şiddet adeta desteklenmiştir. Aile içinde yaşanan sorunlar mahrem kabul edildiğinden en yakın kişilere bile zor anlatılmaktadır. Şiddete maruz kalan kadın uğradığı şiddeti başkalarına anlatmaktan çekinmekte durumun başkaları tarafından bilinmesini istememektedir. Şiddetin açığa vurulması halinde de genellikle şiddet mağduruna yardım etmek yerine “ kol kırılır, yen içinde kalır” anlayışıyla aile birliğinin devam etmesi adına sessiz kalması önerilmekte ya da kadın suçlanmaktadır. Feodal yapının gücünü koruduğu bölgelerde kadınlar, Töreler adına cezalandırılıyor. Buralarda törelerden sapmalar genellikle sert ve acımasız yaptırımlar gerektiriyor. (Dışlama, öldürme, ayıplama gibi). Ataerkil toplumlarda kadının iffeti erkeğin namus ve şerefi sayılır. Böylece kadın cinselliğine aşırı derecede bir değer atfedilmiştir.
Mekân ve kadın temalı çalışmalarımızda yaşamın sonsuz döngüsüne yapılan göndermeler kıstırılmış ve kuşatılmış benliğimizi anlatan mekânlardır. Kendinden ve özünden yabancılaşan kent kadını betimlemeleridir. Burada kadınların hissettikleri korkuları, arzuları, hayalleri, hedefleri, endişeleri ve karşılaştıkları engelleri, simgelerle ve Post modern bir yaklaşımla forma dönüştürdük.
Şubat 2017 -  Necmettin Yağcı                                                                                                      
Nazım Hikmet’in dediği gibi
Ve kadınlar, bizim kadınlarımız                                                                                                                                                              
Korkunç ve mübarek elleri, kocaman gözleriyle
Anamız, avradımız, yârimiz
Ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen
Ve soframızdaki yeri, öküzümüzden sonra gelen,
Ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız
Ve ekimde, tütünde, odunda ve pazardaki
Ve karasabana koşulan
Ve ağıllarda
Işıltısında yer saplı bıçakların
Oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar
Bizim kadınlarımız.

Necmettin Yağcı, 1956 da Mardin’de doğdu. 1982’de Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Resim-İş Bölümü Heykel Ana Sanat Dalından mezun oldu. 1986’da Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Heykel Sanatında Organik Formlar ve Biçimlendirmeler” tezi ile Sanatta Yüksek Lisans programını tamamladı. Sanatta yeterlilikte “1960’tan Günümüze Malzeme-Form-İfade Bağlamında Türk Heykel Sanatında Figüratif Uygulamalar” araştırması ile tez çalışmasını sürdürdü.
N.Yağcı 3’ü yurt dışında 51 tanesi yurtiçinde olmak üzere 54 adet Açıkalan heykel ve anıt uygulaması bulunmaktadır. 300’den fazla karma ve grup sergisine katılımı bulunan sanatçının 13 kişisel sergisi bulunmaktadır. Çeşitli kurum ve kuruluştan toplam 10 ödül alan sanatçı halen Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü Heykel Atölyesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.